Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Профорієнтаційна, навчально-просвітницька діяльність Центру спрямована на виховання і навчання юних програмістів з числа учнів секції інформатики МАН, талановитих студентів-стажерів, академічно-обдарованої молоді, яка прагне стати професійними дослідниками, щоб в подальшому працювати в науково-дослідних установах і організаціях НАН України, у вишах.

 

З 1987 р. і до тепер Центр здійснював науково-методичне керівництво роботою секції інформатики Київської МАН «Дослідник», виконуючи відповідні Розпорядження Президії НАН України (див., наприклад, розпорядження № 215 від 01.03.2001 «Про участь Національної академії наук у реалізації Програми роботи з обдарованою молоддю…», № 584 від 21.09.2007 «Про участь НАН України в реалізації Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю…»).

 

 НУЦ ПІ НАН України – співорганізатор конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт юних програмістів секції інформатики, які проводились Київською МАН “Дослідник” в 2010-2011 роках.

 

В період 1987-2016 рр. за участю співробітників Центру загалом було опубліковано понад 100 навчальних, навчально-методичних, публіцистичних і науково-популярних статей з інформатики, орієнтованих на юних програмістів МАН, керівників гуртків інформатики, студентів з числа вихованців МАН (див. бібліографію в зб. «Теорія і практика допрофесійної підготовки юних програмістів МАН: Аналітико-бібліографічний огляд». – К.: НУЦ ПІ НАНУ, 2007. – 64с.,.

 

 

 

 

В 2010-2012 рр., за участю Центра, викладачами МАН була розроблена концепція Дослідницького університету, в якому навчатимуться майбутні науковці, переважно, з числа призерів шкільних предметних олімпіад, переможців профільних конкурсів МАН, лідерів ЗНО – зовнішнього незалежного оцінювання знань. Ця концепція знайшла розуміння і була підтримана на наукових форумах НАПН України, на яких обговорювались подальші кроки по удосконаленню навчально-виховної і профорієнтаційної роботи з академічно-обдарованою молоддю.

 

Доцент Мінько О.О. нещодавно завершив об’ємний труд – опублікував книгу «Афоризми: Велика книга мудрості» (Київ: КМ Publishing, 2012. – 768 c). Це енциклопедичне видання допоможе читачам збагатитися мудрістю попередніх поколінь.

 

 

 

 

В 2010-2012 рр. в Центр на стажування були запрошені кращі студенти магістратур, які виявили бажання стати науковцями:

 

 

 

Дмитро Ситнік, талановитий web-програміст, почесний стипендіат 2011 р. фонду Київського міського голови. Наукові інтереси Дмитра - автоматизація генерації баз знань для експертних систем, що використовуються в біоінформатиці. Нині він є аспірантом ч.-кор. НАНУ професора Гупала А.М. 

 

 

Алла Тудихата, двічі почесна стипендіатка КМДА, Фонду Віктора Пінчука «ZAVTRA.UA»; в 2011-2013 рр. Алла працювала в Центрі на посаді зав. навчальним відділом, нині вона навчається в аспірантурі CERGE (Чехія, Прага) на PhD програмі, її наукові інтереси – економіко-математичне дослідження енергетичної галузі в Україні, зокрема, енергоменеджмент;

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій Островський, талановитий студент Київського відділення Московського фізико-технічного інституту, який в 2012 році стажувався в Центрі, опублікував 4 наукові статті з біоінформатики. Олексій навчався в аспірантурі у член-кореспоедента НАНУ професора д.ф.-м.н. Гупала А.М.,в 2015 р. він успішно захистив дисертацію  на здобуття наукового ступеню кандидат фізико-математичних наук.

 

  

 

  

 

 

Анна Манжула, лауреат Міжнародного конкурсу 2010 р., на якому була високо оцінена її власна мультимедійна розробка навчального призначення (DVD-диск + Робочий зошит для учня) на тему «Дітям про Шопена». Під час стажування у Центрі влітку 2011 року Анна працювала над навчальним посібником з медіадидактики; нині вона навчається в аспірантурі.

 

  

 

 

 

Талановитими молодими дослідниками, які стажувались у Центрі, за період з 2010 року і до тепер було опубліковано близько 50 робт, одноосібно або у співавторстві з викладачами і науковцями.

 

 

 

 

 

 

Центр надає інформаційну і експертну підтримку Молодіжному ВГО «Нова освіта» ("Інститут інноваційної освіти") у проведенні тематичних науково-практичних конференцій. В інтернет-конференціях активну участь приймає студентська молодь, викладачі вишів, молоді науковці НАН України, в тому числі – талановита молодь Центру: стажери Олексій Островський, Дмитро Ситнік, Алла Тудихата, Анна Манжула.

Співробітники Центру приймають участь в роботі Міждисциплінарного науково-методологічного семінару "Відкриті еволюціонуючі системи".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З 1997 року і до тепер в Центрі надається консультативна допомога талановитим студентам, які готуються до вступу на популярні PhD-програми економіко-математичного спрямування.

 

 

 

 

 

 

Наприклад, про особливості навчання в закордонному виші, у порівнянні з навчанням в вишах України, можна дізнатися з  відеозапису бесіди з аспіранткою Аллою Тудихатою, яка нині навчається на PhD-програмі в CERGE (Прага, Чехія) .

 

 

 

 

У відповідності з Законами України "Про вищу освіту" (від 01.07.2014 № 1556-VII) і «Про науку і науково-технічну діяльність» (Стаття 27про гарантування науковцю стажування з метою підвищення кваліфікації кожні 5 років) Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України проводить навчання аспірантів, підвищення кваліфікації співробітників установ та організацій НАН України з інформатики та Internet-технологій. Заняття проводяться в навчальному класі, обладнаному сучасними мультимедійними комп’ютерами і проектором. Періодичність занять – двічі на тиждень. Чисельність навчальних груп 10-15 осіб. Слухачі можуть навчатись на власних ноутбуках або нетбуках, підключивши їх на час занять до мережі Центру. Також можлива дистанційна форма навчання.
 
Навчальні курси:

Навчальні програми всіх спецкурсів попередньо пройшли апробацію на Всеукраїнських науково-практичних інтернет-конференціях ВГО "Нова освіта", були опубліковані на сторінках сайту http://www.intkonf.org/Зразок Посвідчення про проходження навчання => тут

(Див. також чинну Постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти")

 

Детальніше щодо змісту програми, розкладу занять можна отримати інформацію за телефоном 361-48-69, звернувшись до зав.навчальним відділом Сергія Борисовича Білого.

 

Навчання аспірантів і співробітників відповідних установ та організацій НАН України здійснюється на безоплатній основі. Зарахування на навчання – за поданням учених секретарів. По мірі комплектування груп визначиться дата початку занять. Тому в листі-направленні на навчання просимо вказати контактні телефони слухачів для спілкування з ними щодо формування навчальних груп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні заняття є корисними для аспірантів і науковців, які прагнуть використовувати сучасні IT-технології в науковій діяльності. Викладачі Центру часто чують схвальні відгуки слухачів курсів, адміністрація Центру отримує від керівництва установ і організацій НАН України офіційні листи-подяки за якісну організацію навчання, глибокий рівень знань, отриманих слухачами курсів підвищення кваліфікації.

Лист-подяка керівництва Інституту біохімії імені В.О. Палладіна НАН України - старшому викладачу Полякову Віталію Віталійовичу, - за якісне проведення занять з навчального курсу «Обробка та візуалізація експериментальних даних в програмі Origin». Цей спецкурс користується особливою популярністю у науковців-експериментаторів хіміко-біологічної спеціалізації, які навчаються в Центрі.

 

В 2001 році успішно завершився перший етап міжнародної наукової програми GENOM («Геном людини»), код ДНК був розміщений в Іnternet. Стало можливим математичними методами аналізувати великий об’єм генетичної інформації, яка прихована в ДНК. Виникла нова галузь інформатики – біоінформатика.

 

В попередній період – в 2005-2006 рр., – за участю співробітників Центру, було проведено обчислювальний експеримент з статистичного аналізу коду ДНК, а в 2007-2009 роках, в рамках науково-дослідної роботи «Розробка поліноміальних процедур індуктивного виводу для розв’язання складних задач розпізнавання та прогнозування» ( відп. виконавці Вагіс О.А., Гупал А.М.) було виконано цикл робіт з прогнозування вторинної структури білків геному людини. В 2010-2015 роках означений напрямок досліджень продовжувався в рамках НДР «Розробка ефективних методів розпізнавання та прогнозування складних об’єктів» та НДР «Розробка моделей та методів аналізу складних систем»

 

Суть проблеми, яка досліджується, полягає в наступному. Біологічні об’єкти – ДНК і білки, - описуються скінченим набором ознак, які приймають скінчене число значень. Певним чином можна сформувати скінчену навчаючу вибірку, що складається з множини описів цих біологічних об’єктів і їх станів. Задача полягає в тому, щоб навчитися прогнозувати стан спостережуваного об’єкту, маючи частково відомі вихідні дані, які характеризують цей об’єкт.

 

В 2010-2018 роках в Центрі також розроблялась теорія обробки експериментальних даних, їх кластеризації, було застосовано певний симбіоз статистичного і геометричного підходів у прогнозуванні ( відп. виконавець – Мінько О.О.). Результати цього напрямку теоретичних досліджень матимуть практичне значення для аналізу числової інформації в інтелектуальних базах даних. 

 

Результати досліджень 2010-2019 років, які проводились в Центрі за участю науковців і викладачів, викладені в роботах Вагіс О.А., Гупала А.М., Мінько О.О., Броварника В.В., Ткачова І.І., Білого С.Б., Ткаченко О.А., Семяновського В.М., Распопова В.Б. та в публікаціях аспірантів, талановитої наукової молоді, які стажувались в цей період в НУЦ ПІ НАН України.

 

Гупал А.М., Сергиенко И.В. Оптимальные  процедуры распознавания. - Київ: Наукова думка, 2008. – 231 с.  Методологічним підґрунтям прикладних досліджень, які до тепер виконуються в Центрі, є наукова монографія  «Оптимальные  процедуры распознавания (автори - Гупал А.М., Сергиєнко І.В., Київ: Наукова думка, 2008. – 231 с.)   
Наукові напрацювання співробітників Центру впроваджуються в навчальний процес 
Минько А.А. Метод ограничивающей сферы для анализа структуры точечных множеств (2013) Минько А. А. Метод ограничивающей сферы для анализа структуры многомерных точечных множеств / Научно-учебный центр прикладной информатики НАН Украины. - Киев: НУЦ ПИ НАНУ, 2013. - 52 с.   
Основи   енергоменеджменту  (К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2012. – 400 с.)   В 2012 р. доцент Семяновський В.М. розробив навчальний посібник Основи   енергоменеджменту  (К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2012. – 400 с.)   
	Семяновський В.М. Методи соціально-економічного прогнозування: Навч. посіб. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2011. – 300 с.   Семяновський В.М. Методи соціально-економічного прогнозування: Навч. посіб. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2011. – 300 с.   
Тудихата А.Ю. Економіко-математичне моделювання: теорія і практика Тудихата А.Ю. Економіко-математичне моделювання: теорія і практика.: Навч.посіб. - К.: НУЦ ПІ НАНУ, 2013. - 88с.   
minko-excel-2018

Мінько О.О. Сучасний аналіз даних в Excel для науковців / Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. - Київ, 2018. - 476 с.  

Дубко В.А. Стохастические дифференциальные уравнения. Избранные разделы

Дубко В.А. Стохастические диференциальные уравнения. Избранные разделы: Уч.-метод. пособ. / Дубко В.А. - К.: Логос 2012. - 68с.

В цій книзі розглянуті теорія і методи побудови систем стохастичних диференціальних рівнянь, пов'язаних з питаннями існування функціоналів, які зберігаються з вирогідністю одиниця на реалізаціях рішень. Представлено теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, контрольні запитання, що сприяє засвоєнню викладеного у книзі навчального матеріалу.

Навчальний посібник призначений для використання викладачами вишів при підготовці до читання лекцій в рамках програми курсу "Випадкові процеси", а також для слухвчів курсів з питань математичного моделювання систем та динамічних процесів. Книга буде корисна для самоосвіти дорослих, для підвищення кваліфікації науковців, які використовують математичні методи і комп'ютерно-математичне моделювання в дослідницькій діяльності. 

Завантажити цю книгу можна також і форматі DjView (для перегляду даного типу файлів необхідно попередньо встановити програму DjView або аналогічну їй).

   

Cпівробітники Центру є учасниками постійно діючого міждисциплінарного науково-методологічного семінару "Відкриті еволюціонуючі системи"який працює в Києві під керівництвом доктора фізико-математичних наук професора Дубко В.А. За його ініціативою вже було проведено п'ять Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій "Open Evolving Systems",  в роботі яких прийняли участь науковці з різних країн світу. В нинішніх умовах швидкоплинного сьогодення, яке переживає Україна і світ, на часі - проведення наступної  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Open Evolving Systems", що допоможе фахівцям знайти відповіді на чисельні виклики, які характерні для сучасного буття.

 

Київський Гідропарк - незмінна локація щомісячних засідань

міждисциплінарного науково-методологічного семінару

"Відкриті еволюціонуючі системи"

(керівник семінару - професор В.О. Дубко, учасники семінару -

науковціі і викладачі вишів Києва, шановані гості з-за кордону)

 

Тематика найближчих засідань семінару (осінь-зима 2020/2021 н.р.)

 

07.10.2020.  Комп'ютерно-математичне моделювання збагачення олігархату в умовах "корупційної економіки" (доповідач -  доцент Распопов В.Б.)

Після обговорення буде рекомендована семінаром до публікації

 04.11.2020. Відкриті системи зі змінною структурою управління (доповідає доцент Семяновський В.М.)

Рекомендовано до широкого обговорення з фахівцями на науковій конференції

 
Праці I-V Міжнародних науково-практичних конференцій "Open Evolving Systems / Відкриті еволюціонуючі системи / Открытые эволюционирующие системы" (2002-2020 р.р.)  

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems:  П'ята Міжнародна науково-практична конференція (19-21 травня 2020 р., Київ, Україна) // Збірка праць: - Київ: ТНУ імені В.І. Вернадськогою - 2020. - 462 с.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 1. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2016. - 290 с. - 325 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837267f8c19dcfe3

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 2. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2017. - 241 с.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837226e019643991

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Третя Міжнародна конференція. - Київ: ВМУРоЛ, 2007. - 325 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837260b27ed33024 

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Друга Міжнародна конференція. Том 1.- Київ: ВМУРоЛ, 2004. - 133 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/003168372c8718952e492 

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Друга Міжнародна конференція. Том 2.- Київ: ВМУРоЛ, 2004. - 127 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837206497ed5c4ea
Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Перша Міжнародна конференція. - Київ: ВМУРоЛ, 2002. - 170 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/books/00316837205934285da9c

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Перша Міжнародна конференція. Додаток. - Київ: ВМУРоЛ, 2002. - 40 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/003168372f5dd66523548