Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Распопов В.Б. ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: «CHAT GPT» ПРО ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ВІЙНИ Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика : Матеріали VІ Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 28–29 липня 2023 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Запоріжжя : АА Тандем, 2023. – 88 c. - C.: 3-7. - URL: https://www.calameo.com/read/00316837205e0e4d42abd

 

Распопов В.Б. ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: «CHAT GPT» ПРО ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ВІЙНИ Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика : Матеріали VІ Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 28–29 липня 2023 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Запоріжжя : АА Тандем, 2023. – 88 c. - C.: 3-7. - URL: https://www.calameo.com/read/00316837205e0e4d42abd

 

 

 

 

 

 

 

Распопов В. Б. Цифровізація в освіті. Дослідження дидактичних можливостей штучногоінтелекту «ChatGPT». - Зб. "ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО 160-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО". Частина 2. (16–17 березня 2023 року м. Київ, Україна). - Львів – Торунь: Liha-Pres 2023. - 288 c. - C.: 229-232. - URL: https://www.calameo.com/read/0031683721c32d8a30b79

 

Распопов В. Б. Цифровізація в освіті. Дослідження дидактичних можливостей штучного інтелекту «ChatGPT». - Зб. "ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО 160-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО". Частина 2. (16–17 березня 2023 року м. Київ, Україна). - Львів – Торунь: Liha-Pres 2023. - 288 c. - C.: 229-232. - URL: https://www.calameo.com/read/0031683721c32d8a30b79

 

 

 

 

 

 

 

Raspopov V.B. THE ROLE OF INTERNATIONAL COLLABORATION OF RESEARCH ON CRITICAL EVOLUTIONARY SYSTEMS IN THE REFORM OF THE ECONOMY OF UKRAINE https://www.calameo.com/read/0031683720b551803d145

On April 27, 2023, the Institute for Economic Studies and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine held an online scientific and practical conference "International Historical Experience of the Military Reconstruction of the Economy: Lessons for Ukraine". History of the Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine in the context of the historical-empirical and economic-theoretical basis for the development of the priorities of the national strategy of the war Achievement and mechanisms of implementation of positive foreign experience.

 

Doobko V.O., Semyanovsky V.M., Raspopov V.B. THE ROLE OF INTERNATIONAL COLLABORATION OF RESEARCH OF THE OPEN EVOLVING SYSTEMS IN THE RENOVATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE / International Scientific and Practical Conference "INTERNATIONAL HISTORICAL EXPERIENCE OF MILITARY RECONSTRUCTION OF THE ECONOMY: LESSONS FOR UKRAINE", (27 April  2023, Kyiv, Ukraine) URL: https://www.calameo.com/read/0031683720b551803d145

 

Дубко В., Распопов В., Семяновський В. Роль міжнародної колаборації дослідників відкритих еволюціонуючих систем у повоєнній реконструкції економіки України. – Зб. «Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для  України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції» (Київ, 27 квітня 2023 р.) /  ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», Інститут вищої освіти НАПН України. – Електрон. дані. – К., 2023. – 125 с.  - C.: 109. – URL: https://www.calameo.com/read/00316837215e0e0e5566d

 

Дубко В.О., Семяновский В.М., Распопов В.Б. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ / Круглий стіл «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико- економічна думка» (з нагоди 160-річчя від дня народження), - 2 березня 2023 р., Київ, Україна.  - URL: https://www.calameo.com/read/0031683722afc2a1d8930

Дубко В.О., Семяновский В.М., Распопов В.Б. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ / Круглий стіл «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка» (з нагоди 160-річчя від дня народження), дата проведення форуму - 2 березня 2023 р., Київ, Україна.    URL: https://www.calameo.com/read/0031683722afc2a1d8930

 

Вийшла електронна публікація тез круглого столу «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка». Її розміщено в електронній бібліотеці Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського. Також статті кожного з авторів розміщено в інституційному репозитарії КНЕУ. Cтатті всіх учасників Круглого столу можете переглянути за посиланням: https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/40037

 

див. також: Дубко В., Семяновський В., Распопов В. Дослідження парадигми сталого розвитку сучасної цивілізації. - В кн. "Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка" [Електронний ресурс] : тези Круглого столу, Київ, 2 березня 2023 р. / редкол.: В. В. Небрат (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2023. – 177 с. - С.: 47-50. - URL: https://www.calameo.com/read/0031683722fa36a816f7c  

 

Відеозапис Круглого столу «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка», що відбувся в Науковій бібліотеці імені М. В. Довнар-Запольського 2.03.2023 року

Распопов В.Б. Досвід та перспективи поєднання науково-навчальної і просвітницької діяльності з інформаційних технологій, програмування та біоінформатики в НАН України (на прикладі 33 років діяльності Центру прикладної інформатики НАН України)

Відбувся 29 листопада 2022 р. Міжнародний симпозіум «Наука України в умовах сучасних викликів і загроз: проблеми і пріоритети розвитку»> NASU > News 

 

Одна з доповідей на Симпозіумі:

Распопов В.Б. Досвід та перспективи поєднання науково-навчальної і просвітницької діяльності з інформаційних технологій, програмування та біоінформатики в НАН України (на прикладі 33 років діяльності Центру прикладної інформатики НАН України) / Міжнародний симпозіум "Наука України в умовах сучасних викликів і загроз: проблеми і пріоритети розвитку" (в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Наука - в життя", присвяченої пам'яті академіка НАН України Б.Є. Патона). 29 листопада 2022 р., Київ, Україна.

 

Мультимедійну версію тексту доповіді, що містить відео, фотоілюстрації і малюнки, які є гіперпосиланнями на інші публікації, розміщені в мережі, - див. URL: https://en.calameo.com/read/003168372c2ae3e1f553d

 

Терпіловський Є., Манжула А., Распопов В. МИРНІ НАПРАЦЮВАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ НАН УКРАЇНИ – НА СЛУЖБУ КАУ І НОВОСТВОРЕНОМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТУ: Доповідь для публікації в Працях X ВсеукраїнськоЇ конференції молодих вчених "Науково молодь - 2022" (Київ, 15 листопада 2022 р.).

Терпіловський Є., Манжула А., Распопов В. МИРНІ НАПРАЦЮВАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ НАН УКРАЇНИ – НА СЛУЖБУ КАУ І НОВОСТВОРЕНОМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТУ: Доповідь для публікації в Працях X ВсеукраїнськоЇ конференції молодих вчених "Науково молодь - 2022" (Київ, 15 листопада 2022 р.). - URL: https://ru.calameo.com/read/0031683728770862b587c 


див. також збірку Праць цієї конференції:

Терпіловський Є.О., Манжула А.М., Распопов В.Б. Мирні напрацювання Науково-навчального центру прикладної інформатики НАН України  на службу КАУ і
новоствореному Президентському університеті  Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукова молодь-2022» (Київ,
15 листопада 2022 р.). К.: КОМПРИНТ, 2022. 294 с. - С.: 94 - 107. - URL: https://www.calameo.com/read/0031683722fd980de5b9a

Распопов В.Б., ДВАДЦЯТЬ РОКІВ РАЗОМ: МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ДОСЛІДНИКІВ ВІДКРИТИХ ЕВОЛЮЦІОНУЮЧИХ СИСТЕМ / Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика : Матеріали V Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 29–30 липня 2022 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2022. – 84 c. - С.: 3-10. - URL: https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2022/08/InnModEdSc-Odesa-July2022.pdf Распопов В.Б. ДВАДЦЯТЬ РОКІВ РАЗОМ: МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ДОСЛІДНИКІВ ВІДКРИТИХ ЕВОЛЮЦІОНУЮЧИХ СИСТЕМ / Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика : Матеріали V Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 29–30 липня 2022 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2022. – 84 c. - С.: 3-10. - URL: https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2022/08/InnModEdSc-Odesa-July2022.pdf 

Центр освіти дорослих на базі ТНУ імені В. І. Вернадського, з яким Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України підтримує партнерські дружні стосунки, вже розпочав свою роботу в Києві: в найближчий час відкриється набір на перші безоплатні навчальні курси:

metody-osvity-dorisli

На відео: Вручення державного сертифікату - Свідоцтво про підвищення кваліфікації з дисципліни "Сучасні методи освіти дорослих", - викладачам НУЦ ПІ НАН України доценту кандидату фізико-математичних наук Распопову В.Б і старшому викладачу Полякову В.В., які  влітку ц.р. вдосконалювали  професійну педагогічну майстерність в Центрі освіти дорослих ТНУ імені В.І.Вернадського (м. Київ)

NUCPI NANU

Терпиловский Е., Манжула А., Распопов В. Международного уровня дистанционное самообучение по биоинформатике магистров и аспирантов / Подготовка научных кадров: опыт, проблемы, перспективы Материалы III Республиканской научнопрактической конференции Минск, 10 декабря 2021 г. Минск «ИВЦ Минфина» 2022. - 236 с.. - С.: 36-47

 

див. також: 

 

Терпиловский Е., Манжула А., Распопов В. Международного уровня дистанционное самообучение по биоинформатике магистров и аспирантов / Подготовка научных кадров: опыт, проблемы, перспективы Материалы III Республиканской научно-практической конференции Минск (calameo.com)

NUCPI NANU Дубко В. О. , Семяновський В. М. , Распопов В. Б. Долучаймося до обговорення концепції комп'ютерно-математичної та природничої освіти в Україні ( Матеріали Науково-методологічного семінару "Відкриті еволюціонуючі системи", 19 лютого 2022 р.) - URL: https://en.calameo.com/read/003168372adb7c59cde8f 
Сторінка 1 з 3