Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Круглий стіл «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка» (з нагоди 160-річчя від дня народження), - 2 березня 2023 р., Київ, Україна.

Дубко В.О., Семяновский В.М., Распопов В.Б. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ / Круглий стіл «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико- економічна думка» (з нагоди 160-річчя від дня народження), - 2 березня 2023 р., Київ, Україна.  - URL: https://www.calameo.com/read/0031683722afc2a1d8930

Дубко В.О., Семяновский В.М., Распопов В.Б. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ / Круглий стіл «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка» (з нагоди 160-річчя від дня народження), дата проведення форуму - 2 березня 2023 р., Київ, Україна.    URL: https://www.calameo.com/read/0031683722afc2a1d8930

 

Вийшла електронна публікація тез круглого столу «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка». Її розміщено в електронній бібліотеці Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського. Також статті кожного з авторів розміщено в інституційному репозитарії КНЕУ. Cтатті всіх учасників Круглого столу можете переглянути за посиланням: https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/40037

 

див. також: Дубко В., Семяновський В., Распопов В. Дослідження парадигми сталого розвитку сучасної цивілізації. - В кн. "Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка" [Електронний ресурс] : тези Круглого столу, Київ, 2 березня 2023 р. / редкол.: В. В. Небрат (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2023. – 177 с. - С.: 47-50. - URL: https://www.calameo.com/read/0031683722fa36a816f7c  

 

Відеозапис Круглого столу «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка», що відбувся в Науковій бібліотеці імені М. В. Довнар-Запольського 2.03.2023 року

 
 
Див. також 
 
 
Захід відбувся 14 березня 2023 року в будівлі Президії Національної академії наук України у Києві та присвячувався 160-річчю від дня народження видатного вченого і першого Президента Академії академіка Володимира Вернадського. Тема: «Наука – основа незалежності, міцності та обороноздатності держави».
 
Доповідь «До системного підходу в програмі керованої еволюції» (виголосив заступник директора Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України академік Олександр Палагін):
 

 

 

Академік Олександр Палагін (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України)

«...Еволюція формує нові виклики, розподіляє акценти серед актуальних питань і пріоритетність виконання завдань, що стоять перед людством. Здатність відповідати на виклики є перевіркою готовності цивілізації до подальшого розвитку.

Учення Володимира Вернадського з’явилося близько 100 років тому, але сьогодні, на жаль, іще не можна констатувати, що людство дійшло до його ідей. Поточна ситуація свідчить про проблеми у функціонуванні нинішньої системи забезпечення безпеки світу. А це безпосередньо впливає на перспективи сталого розвитку нашої планети.

Загальна кількість загиблих у військових конфліктах у період після Другої світової війни сягає майже 15% від її загальних втрат. Ці втрати стали можливими попри існування Ради безпеки ООН, рішення якої юридично обов’язкові для всіх держав – членів цієї організації. 11% населення планети (тобто майже 900 мільйонів людей) живуть в умовах ризику власній безпеці.

Трагічні події, що відбуваються сьогодні в Україні, дають їй підстави і права ініціювати побудову системної моделі й організаційно-методологічних засад забезпечення цілеспрямованого сталого розвитку Землі з проєкцією на Україну. Йдеться про створення системної інфраструктури, що враховує загальні інтереси людства і визначає комплекс заходів, які гарантують усім (без винятку) її суб’єктам безпеку життя, а загалом – процвітання планети на шляху еволюційного розвитку з використанням сучасних інтелектуальних інформаційно-аналітичних технологій.

Пропозиції щодо проєктування системи світоустрою ґрунтуються на загальновизнаній ноосферній теорії академіка В.І. Вернадського. Ноосферна парадигма обґрунтовує необхідність побудови наукового фундаменту керованої еволюції планети, а також конструктивної формалізованої моделі світоустрою, що відповідає всім викликам сьогоднішнього небезпечного стану життя на нашій планеті в усій єдності її складників (довкілля, здоров’я людини, енергетика, промисловість, безпека життя і, нарешті, цілеспрямований розвиток самої науки).

Світоустрій потребує трансформації та ефективного механізму управління процесами глобальної еволюції, зокрема заснування нових інституцій та реорганізації нинішніх, функціональними обов’язками яких буде розроблення і впровадження програми сталого розвитку з використанням системного підходу, забезпечення функціонування прозорих систем моніторингу і контролю, оперативного реагування на відхилення від норм і правил усіма членами світової спільноти. Важливо визначити термін «конфлікт» і розв’язувати конфлікти й отримувати оптимальні консенсуси за допомогою точних математичних методів.

А для початку слід визначити часові межі ноосферогенезу, його етапи й завдання, розробити «дорожню карту» з позиції сучасних викликів і нагальних потреб України.

Отже, пропонується механізм управління процесами глобальної еволюції, в основі якого лежить кібернетична модель зі зворотним зв’язком і чітким формулюванням критеріїв за всіма функціональними складниками, єдністю далеких і близьких цілей (досвід академіка Віктора Глушкова (ЗДАС)), усвідомленням нескінченної вартості життя («благоговіння перед життям» за Альбертом Швейцером), забезпеченням її безпеки на всіх рівнях системи».

На думку академіка Олександра Палагіна, кібернетична модель світоустрою має ґрунтуватися на трансдисциплінарній парадигмі розвитку знань і управління наукою та високими технологіями. Це, своєю чергою, передбачає інтеграцію знань на онтологічному та загальнотеоретичному рівнях, міждисциплінарну взаємодію, кластери конвергенції, побудову індустрії знань і наукової картини. Потрібно цілеспрямовано формувати планетарну свідомість людини (так вважав і Володимир Вернадський) та розвивати когнітивні технології, використовуючи штучний і консолідований інтелект (інфосферу).

Підсумовуючи, доповідач виокремив деякі з основних напрямів керованої еволюції, що потребують уваги на першому етапі реалізації стратегії впровадження. Це:

1) реалізація трансдисциплінарної парадигми розвитку науки і наукових знань, що забезпечують побудову Наукової картини світу (як Єдиного знання), необхідної для ефективної керованої еволюції планети;

2) розроблення тривалої програми когнітивної еволюції людського суспільства на основі критеріїв безпеки, індексів добробуту і розвитку культури;

3) розроблення програми пріоритетного гарантування безпеки життя планети, нації (країни), окремої людини;

4) розв’язання проблем широкого використання відновлюваних енергетичних ресурсів;

5) впровадження і підтримка програм розвитку екологічного стану планети;

6) розроблення ефективних науково обґрунтованих заходів забезпечення здоров’я людини.

7) ініціалізація широкого молодіжного руху, спрямованого на лідерську участь у програмі керованої еволюції планети за допомогою Інтернету, засобів масової інформації, розвитку творчого ентузіазму.

«Впровадження запропонованої програми потребує налагодження ефективної взаємодії між науковими спільнотами світу, політичними лідерами, лідерами думок і передусім молоддю, що об’єднується у політичні партії майбутнього та бере відповідальність на себе», – наголосив академік Олександр Палагін.

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

 

2 березня 2023 року – з нагоди 160-річчя від народження видатного українського вченого, співзасновника і першого Президента Національної академії наук України академіка Володимира Вернадського – на базі Наукової бібліотеки імені М.В. Довнар-Запольського Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбулося засідання круглого столу «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка».

 

 

 

Наукове товариство імені Сергія Подолинського, Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, відділ економічної історії Інституту економіки та прогнозування НАН України, кафедра економічної теорії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана й Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України організували це зібрання, щоби вшанувати й актуалізувати постать Володимира Вернадського як всесвітньовідомого вченого та першого Президента Української академії наук (нині це Національна академія наук України), переосмислити наукову спадщину вченого у контексті становлення парадигми сталого розвитку й віднайти прикладні рішення для повоєнної реконструкції економіки і відновлення соціогуманітарного простору України.

До форуму долучилися науковці установ НАН України, а також провідні фахівці українських вишів, які спеціалізуються на моделюванні та прогнозуванні, теорії сталого розвитку, фізичній економії.

Вітаючи учасників круглого столу, голова наукового Товариства імені Сергія Подолинського доктор економічних наук, професор Володимир Шевчук зазначив, що кривава війна росії задля тотального винищення українства унеобхіднює екзистенційний розгляд і принципово нове тлумачення світоглядних цінностей, а отже, й новітніх підходів мислення й діяння, відповідних запропонованій академіком Володимиром Вернадським ноосферній парадигмі. Метою вивчення наукової спадщини В. Вернадського, за словами професора В. Шевчука, має стати глибоке усвідомлення його світоглядних ідей та імплементація інтелектуального надбання у середовище економіко-філософської культури в її найширшому розумінні, насамперед у сферу світової фізико-економічної думки, зокрема екологічної економіки як новітнього сегмента сучасної світової економічної науки.

Із доповідями про роль і значення світоглядних концепцій Володимира Вернадського для розвитку наукового знання на форумі виступили представники різних наукових установ НАН України.

Зокрема, завідувачка відділу економічної історії Інституту економіки та прогнозування НАН України доктор економічних наук Вікторія Небрат відзначила, що 160-річчя Володимира Вернадського припало на час масштабних викликів і великих випробувань для України, Європи і цілого світу. Ці виклики актуалізують ідеї та науковий доробок українських мислителів, які сформували фундамент національної культурної спадщини. А Володимир Вернадський посідає чільне місце не лише з-поміж українських учених, а й у безмежжі світової інтелектуальної культури. Місія В. Вернадського, як вважає Вікторія Небрат, передбачає усвідомлення єдності людини зі світом і відповідальності людини; спрямування науки на захист і плекання живої оболонки Землі; розвиток сфери розумного (ноосфери), що означає не лише нарощування інформаційних ресурсів, а насамперед примноження знаннєвого й інтелектуального потенціалу планети.

За словами доповідачки, однією з визначальних рис творчості вченого була послідовна й цілісна державницька позиція. Тому В. Вернадський як засновник і перший Президент Української академії наук обстоював необхідність будівництва академічної структури за державним принципом. Відповідаючи національним, державним і місцевим вимогам, Академія наук мала, як наголошував В. Вернадський, слугувати підвищенню продукційних сил країни й людини в Україні. Тобто створення Академії від початку пов’язувалося з формуванням національної економіки та побудовою перспективної моделі державного будівництва, а сама Українська академія наук поставала саме як інститут української державності. Як підсумувала доктор економічних наук Вікторія Небрат, сучасні суспільні запити до Національної академії наук визначаються практичними потребами в умовах війни та завданнями повоєнного відновлення України. А це, своєю чергою, актуалізує, по-перше, стратегування державної науково-технічної політики шляхом визначення й ранжування цілей і завдань на основі візії моделі майбутньої економіки, а по-друге, коригування пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки і технологій в Україні, зокрема з огляду на імперативи зміцнення державної безпеки, бажаність розширення виходу на світові ринки наукоємної продукції та послуг, євроінтеграційні вимоги щодо України, потреби повоєнної відбудови економіки та соціогуманітарного простору.

Заступник директора з наукової роботи Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України академік Олександр Палагін розглянув проблему організаційного забезпечення ефективної реалізації стратегії сталого розвитку людства, що потребує впровадження динамічної системи управління світовими процесами за допомогою кібернетичної моделі управління зі зворотнім зв’язком, збалансованої системи індикаторів поточного стану й узгоджених методів реагування на зростання негативних тенденції, які впливають на безпеку людини. Така система, на думку доповідача, потребуватиме нових інституцій або реорганізації нинішніх, функціональними обов’язками яких буде розроблення та впровадження програми сталого розвитку з використанням системного підходу, забезпечення функціонування прозорих систем моніторингу й контролю, оперативного реагування на відхилення від норм і правил усіма членами світової спільноти

Провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України кандидат економічних наук, доцент Дмитро Клиновий наголосив на необхідності розроблення концепту національної моделі сталого господарювання для України, що має враховувати найсучасніші моделі публічного управління («належного врядування», «нового публічного менеджменту»), сконцентровані, зокрема, на стейкхолдерських взаємодіях в ідентифікації напрямів і шляхів суспільного розвитку, а також інструментів їхньої реалізації. На думку доповідача, таку модель слід формувати на основі рекрематичного підходу до створення самоорганізованих, високовідповідальних і децентралізованих управлінських структур і застосування принципів робастного управління – формування регуляторів соціально-економічних процесів у вигляді комунікативних платформ взаємодії влади, бізнесу та громад, а також створення у межах організації сталого фінансування (накопичення ресурсів у фондах для сталого розвитку), що дасть змогу забезпечити стійкість і цілеспрямованість саморозвитку подібних структур. Згідно із запропонованим підходом, базовими процесами сталого розвитку стануть цифровізація, екологізація та соцієталізація господарських відносин.

Завідувач відділу інтелектуальних інформаційних технологій Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України доктор фізико-математичних наук Василь Горбачук відзначив важливість розвитку апаратного забезпечення та форм енергоспоживання інтернет-комунікацій як середовища формування ноосфери, спроможного наближати цивілізацію до точки технологічної сингулярності.

 

Завідувачка відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України доктор економічних наук Марія Ільїна порушила проблему методологічних засад оцінювання шкоди і втрат для довкілля через збройну агресію. Дослідниця наполягає, що слід оцінювати не лише безпосередні збитки, а шкоду, завдану цілісним екосистемам, зокрема як втрати ресурсів екосистем, так і втрати екосистемних послуг, тобто втрати від погіршення різноманітних функцій екосистем (очищення ґрунтів, регулювання водного балансу, збереження біорізноманіття тощо). Основний методологічний підхід до оцінювання економічної вартості екосистемних послуг, на думку доповідачки, полягає у визначенні суми вартості їхнього використання та невикористання. Причому вартість використання є сумою вартостей прямого, непрямого використання та відкладеної альтернативи. Для визначення вартості невикористання враховують саму цінність існування та збереження екосистем – насамперед задля збереження у спадок.

Експерт-консультант Науково-навчального центру прикладної інформатики НАН України доктор фізико-математичних наук, професор Валерій Дубко висвітлив проблему змінення парадигми економічних досліджень, що безпосередньо впливає і на форми економічної освіти молоді. Йдеться про органічне використання науковцями об’ємних даних (big data) із застосуванням методів математичної статистики, теорій ймовірності та випадкових процесів, комп’ютерно-математичного моделювання і прогнозування. Розвиток цього тренду, на думку доповідача, потребує подальшої системної цифровізації економічної науки. 

Науковий співробітник відділу економічної історії Інституту економіки та прогнозування НАН України кандидат економічних наук Олександра Курбет порушила проблему переосмислення ролі науки у повоєнному світі.

Доповіді на зібранні виголосили також представники провідних українських закладів вищої освіти, зокрема завідувачка кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка доктор економічних наук, професор Лідія Гринів (із теми «Концепція фізичної макроекономіки в системі розвитку вчення В. Вернадського») та професор кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету доктор економічних наук Богдан Шевчик («Нооекономіка як соціокультурний проєкт ноосфери»).

Крім того, науковці НАН України поділилися своїми напрацюваннями у дослідженні наукової спадщини Володимира Вернадського та потенціалу його ідей для забезпечення стратегії сталого розвитку України.

Інститут економіки та прогнозування НАН України представили головний науковий співробітник відділу економічної історії доктор економічних наук, професор Наталія Супрун («Теорія ноосфери В. Вернадського як предтеча парадигми сталого розвитку»), головний науковий співробітник відділу форм та методів господарювання в агропродовольчому комплексі доктор економічних наук, професор Любов Молдаван («Парадигма сталого розвитку аграрного сектора в контексті ноосферного вчення В. І. Вернадського»), старший науковий співробітник відділу економічної історії кандидат економічних наук Ольга Кудласевич («Прогностичний потенціал вчення В. Вернадського»), головний економіст відділу економічної історії Тетяна Новик («Відповідальне споживання та суспільний добробут у контексті теорії Володимира Вернадського»), провідний науковий співробітник сектору цифрової економіки відділу економічної теорії доктор економічних наук, професор Володимир Липов («Цифровізація у сфері відновлюваної енергетики: енергетичні мікромережі як інструмент сталого розвитку»), виконувачка обов’язків провідного наукового співробітника відділу глобальних цивілізаційних процесів кандидат економічних наук, доцент Ірина Вітер («Учення В. Вернадського про ноосферу в контексті сталого розвитку людства. Втілення концепції сталого розвитку в Австралії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.») і молодший науковий співробітник відділу розвитку інфраструктури Ірина Плюта («Модернізація інфраструктури електропостачання на засадах концепції сталого розвитку»).

Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України представили провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики доктор економічних наук, професор Анатолій Мокій («Сталий розвиток і вчення В.І. Вернадського в контексті війни») і завідувачка відділу регіональної економічної політики доктор економічних наук, професор Світлана Шульц («Детермінанти продуктивної спроможності регіонів в умовах повоєнної відбудови економіки України»).

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України представили старший науковий співробітник відділу інтелектуальних інформаційних технологій кандидат фізико-математичних наук Тамара Бардадим, науковий співробітник цього ж відділу Олександр Лефтеров, експерт «SV-City Foundation» кандидат економічних наук Олександр Федосєєв («Підґрунтя сталого розвитку – платформи та техногенні і антропогенні дані») і науковий співробітник відділу інтелектуальних інформаційних технологій Дмитро Ніколенко («Щодо реформування Національної академії наук України»).

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України представив провідний науковий співробітник відділу динаміки і стійкості суцільних середовищ доктор фізико-математичних наук Володимир Максимюк («Діяльність засновників Української академії наук на своїй і чужій ниві»).

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України представили головний науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки доктор економічних наук, професор Віра Куценко («Якісна освіта – важливий чинник забезпечення сталого розвитку в контексті передбачень В. І. Вернадського») та провідний економіст відділу економічних проблем водокористування Ольга Митрофанова («Ідея ноосфери В. І. Вернадського та сталий розвиток»).

Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України представив старший науковий співробітник Володимир Вітер («Учення В. Вернадського про ноосферу в контексті сталого розвитку людства. Втілення концепції сталого розвитку в Австралії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.»).

Обговорення світоглядної місії та значення наукової спадщини Володимира Вернадського у контексті широкого міждисциплінарного дискурсу дало змогу по-новому – з позицій сучасних суспільних викликів – оцінити прогностичний потенціал і внесок ідей ученого у розвиток знання про природу й перспективи розвитку цивілізаційного процесу.

 Повні тексти доповідей учасників буде опубліковано в електронному збірнику матеріалів круглого столу й оприлюднено на сайті Наукової бібліотеки імені М.В. Довнар-Запольського Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

 

ВІДЕОЗАПИС ЗАХОДУ

 За інформацією Інституту економіки та прогнозування НАН України