Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

В 2001 році успішно завершився перший етап міжнародної наукової програми GENOM («Геном людини»), код ДНК був розміщений в Іnternet. Стало можливим математичними методами аналізувати великий об’єм генетичної інформації, яка прихована в ДНК. Виникла нова галузь інформатики – біоінформатика.

 

В попередній період – в 2005-2006 рр., – за участю співробітників Центру, було проведено обчислювальний експеримент з статистичного аналізу коду ДНК, а в 2007-2009 роках, в рамках науково-дослідної роботи «Розробка поліноміальних процедур індуктивного виводу для розв’язання складних задач розпізнавання та прогнозування» ( відп. виконавці Вагіс О.А., Гупал А.М.) було виконано цикл робіт з прогнозування вторинної структури білків геному людини. В 2010-2015 роках означений напрямок досліджень продовжувався в рамках НДР «Розробка ефективних методів розпізнавання та прогнозування складних об’єктів» та НДР «Розробка моделей та методів аналізу складних систем»

 

Суть проблеми, яка досліджується, полягає в наступному. Біологічні об’єкти – ДНК і білки, - описуються скінченим набором ознак, які приймають скінчене число значень. Певним чином можна сформувати скінчену навчаючу вибірку, що складається з множини описів цих біологічних об’єктів і їх станів. Задача полягає в тому, щоб навчитися прогнозувати стан спостережуваного об’єкту, маючи частково відомі вихідні дані, які характеризують цей об’єкт.

 

В 2010-2018 роках в Центрі також розроблялась теорія обробки експериментальних даних, їх кластеризації, було застосовано певний симбіоз статистичного і геометричного підходів у прогнозуванні ( відп. виконавець – Мінько О.О.). Результати цього напрямку теоретичних досліджень матимуть практичне значення для аналізу числової інформації в інтелектуальних базах даних. 

 

Результати досліджень 2010-2019 років, які проводились в Центрі за участю науковців і викладачів, викладені в роботах Вагіс О.А., Гупала А.М., Мінько О.О., Броварника В.В., Ткачова І.І., Білого С.Б., Ткаченко О.А., Семяновського В.М., Распопова В.Б. та в публікаціях аспірантів, талановитої наукової молоді, які стажувались в цей період в НУЦ ПІ НАН України.

 

Гупал А.М., Сергиенко И.В. Оптимальные  процедуры распознавания. - Київ: Наукова думка, 2008. – 231 с.  Методологічним підґрунтям прикладних досліджень, які до тепер виконуються в Центрі, є наукова монографія  «Оптимальные  процедуры распознавания (автори - Гупал А.М., Сергиєнко І.В., Київ: Наукова думка, 2008. – 231 с.)   
Наукові напрацювання співробітників Центру впроваджуються в навчальний процес 
Минько А.А. Метод ограничивающей сферы для анализа структуры точечных множеств (2013) Минько А. А. Метод ограничивающей сферы для анализа структуры многомерных точечных множеств / Научно-учебный центр прикладной информатики НАН Украины. - Киев: НУЦ ПИ НАНУ, 2013. - 52 с.   
Основи   енергоменеджменту  (К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2012. – 400 с.)   В 2012 р. доцент Семяновський В.М. розробив навчальний посібник Основи   енергоменеджменту  (К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2012. – 400 с.)   
	Семяновський В.М. Методи соціально-економічного прогнозування: Навч. посіб. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2011. – 300 с.   Семяновський В.М. Методи соціально-економічного прогнозування: Навч. посіб. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, - 2011. – 300 с.   
Тудихата А.Ю. Економіко-математичне моделювання: теорія і практика Тудихата А.Ю. Економіко-математичне моделювання: теорія і практика.: Навч.посіб. - К.: НУЦ ПІ НАНУ, 2013. - 88с.   
minko-excel-2018

Мінько О.О. Сучасний аналіз даних в Excel для науковців / Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. - Київ, 2018. - 476 с.  

Дубко В.А. Стохастические дифференциальные уравнения. Избранные разделы

Дубко В.А. Стохастические диференциальные уравнения. Избранные разделы: Уч.-метод. пособ. / Дубко В.А. - К.: Логос 2012. - 68с.

В цій книзі розглянуті теорія і методи побудови систем стохастичних диференціальних рівнянь, пов'язаних з питаннями існування функціоналів, які зберігаються з вирогідністю одиниця на реалізаціях рішень. Представлено теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, контрольні запитання, що сприяє засвоєнню викладеного у книзі навчального матеріалу.

Навчальний посібник призначений для використання викладачами вишів при підготовці до читання лекцій в рамках програми курсу "Випадкові процеси", а також для слухвчів курсів з питань математичного моделювання систем та динамічних процесів. Книга буде корисна для самоосвіти дорослих, для підвищення кваліфікації науковців, які використовують математичні методи і комп'ютерно-математичне моделювання в дослідницькій діяльності. 

Завантажити цю книгу можна також і форматі DjView (для перегляду даного типу файлів необхідно попередньо встановити програму DjView або аналогічну їй).

   

Cпівробітники Центру є учасниками постійно діючого міждисциплінарного науково-методологічного семінару "Відкриті еволюціонуючі системи"який працює в Києві під керівництвом доктора фізико-математичних наук професора Дубко В.А. За його ініціативою вже було проведено п'ять Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій "Open Evolving Systems",  в роботі яких прийняли участь науковці з різних країн світу. В нинішніх умовах швидкоплинного сьогодення, яке переживає Україна і світ, на часі - проведення наступної  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Open Evolving Systems", що допоможе фахівцям знайти відповіді на чисельні виклики, які характерні для сучасного буття.

 

Київський Гідропарк - незмінна локація щомісячних засідань

міждисциплінарного науково-методологічного семінару

"Відкриті еволюціонуючі системи"

(керівник семінару - професор В.О. Дубко, учасники семінару -

науковціі і викладачі вишів Києва, шановані гості з-за кордону)

 

Тематика найближчих засідань семінару (осінь-зима 2020/2021 н.р.)

 

07.10.2020.  Комп'ютерно-математичне моделювання збагачення олігархату в умовах "корупційної економіки" (доповідач -  доцент Распопов В.Б.)

Після обговорення буде рекомендована семінаром до публікації

 04.11.2020. Відкриті системи зі змінною структурою управління (доповідає доцент Семяновський В.М.)

Рекомендовано до широкого обговорення з фахівцями на науковій конференції

 
Праці I-V Міжнародних науково-практичних конференцій "Open Evolving Systems / Відкриті еволюціонуючі системи / Открытые эволюционирующие системы" (2002-2020 р.р.)  

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems:  П'ята Міжнародна науково-практична конференція (19-21 травня 2020 р., Київ, Україна) // Збірка праць: - Київ: ТНУ імені В.І. Вернадськогою - 2020. - 462 с.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 1. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2016. - 290 с. - 325 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837267f8c19dcfe3

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 2. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2017. - 241 с.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837226e019643991

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Третя Міжнародна конференція. - Київ: ВМУРоЛ, 2007. - 325 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837260b27ed33024 

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Друга Міжнародна конференція. Том 1.- Київ: ВМУРоЛ, 2004. - 133 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/003168372c8718952e492 

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Друга Міжнародна конференція. Том 2.- Київ: ВМУРоЛ, 2004. - 127 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837206497ed5c4ea
Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Перша Міжнародна конференція. - Київ: ВМУРоЛ, 2002. - 170 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/books/00316837205934285da9c

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Перша Міжнародна конференція. Додаток. - Київ: ВМУРоЛ, 2002. - 40 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/003168372f5dd66523548