Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
У відповідності з Законами України "Про вищу освіту" (від 01.07.2014 № 1556-VII) і «Про науку і науково-технічну діяльність» (Стаття 27про гарантування науковцю стажування з метою підвищення кваліфікації кожні 5 років) Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України проводить навчання аспірантів, підвищення кваліфікації співробітників установ та організацій НАН України з інформатики та Internet-технологій. Заняття проводяться в навчальному класі, обладнаному сучасними мультимедійними комп’ютерами і проектором. Періодичність занять – двічі на тиждень. Чисельність навчальних груп 10-15 осіб. Слухачі можуть навчатись на власних ноутбуках або нетбуках, підключивши їх на час занять до мережі Центру. Також можлива дистанційна форма навчання.
 
Навчальні курси:

Навчальні програми всіх спецкурсів попередньо пройшли апробацію на Всеукраїнських науково-практичних інтернет-конференціях ВГО "Нова освіта", були опубліковані на сторінках сайту http://www.intkonf.org/Зразок Посвідчення про проходження навчання => тут

(Див. також чинну Постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти")

 

Детальніше щодо змісту програми, розкладу занять можна отримати інформацію за телефоном 361-48-69, звернувшись до зав.навчальним відділом Сергія Борисовича Білого.

 

Навчання аспірантів і співробітників відповідних установ та організацій НАН України здійснюється на безоплатній основі. Зарахування на навчання – за поданням учених секретарів. По мірі комплектування груп визначиться дата початку занять. Тому в листі-направленні на навчання просимо вказати контактні телефони слухачів для спілкування з ними щодо формування навчальних груп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні заняття є корисними для аспірантів і науковців, які прагнуть використовувати сучасні IT-технології в науковій діяльності. Викладачі Центру часто чують схвальні відгуки слухачів курсів, адміністрація Центру отримує від керівництва установ і організацій НАН України офіційні листи-подяки за якісну організацію навчання, глибокий рівень знань, отриманих слухачами курсів підвищення кваліфікації.

Лист-подяка керівництва Інституту біохімії імені В.О. Палладіна НАН України - старшому викладачу Полякову Віталію Віталійовичу, - за якісне проведення занять з навчального курсу «Обробка та візуалізація експериментальних даних в програмі Origin». Цей спецкурс користується особливою популярністю у науковців-експериментаторів хіміко-біологічної спеціалізації, які навчаються в Центрі.