Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NUCPI NANU Дубко В. О. , Семяновський В. М. , Распопов В. Б. Долучаймося до обговорення концепції комп'ютерно-математичної та природничої освіти в Україні ( Матеріали Науково-методологічного семінару "Відкриті еволюціонуючі системи", 19 лютого 2022 р.) - URL: https://en.calameo.com/read/003168372adb7c59cde8f 

 Нещодавно  були видані друком Праці V Міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи / Open Evolving Systems / Открытые эволюционирующие системы", до организації і проведення якої в першому півріччі 2020 р. активно долучилися науковці і викладачі НУЦ ПІ НАН України

V OES-2020

   Ініціатором проведення цьогорічної конференції є Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України (головна організація, Київ, Україна), з яким наш Ценрт підтримує дружні творчі стосунки, талановиті академічно обдаровані студенти-програмісти якого запрошуються науковцями НУЦ ПІ НАН України на стажування і переддипломну практику.

 

   Українські співорганізатори конференціїФізико-математичний інститут Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна), Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України (Київ, Україна).

   Закордонні співорганізатори конференції - Software and Convergence Colledge, Dongseo University  (Republic of Korea), Institute for Advanced Studies in Arad (Israel). 

Конференція проведена в "Рік математики в України", на підтриму рішення 40 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО оголосити календарну дату 14 березня Всесвітнім Днем  Математики, цариці всіх наук, -  див. також Постанову 2019 р. №338 Президії НАН України. 

 

Науковці Центру активно долучилися до роботи конференції - у секції "Проблеми інтегральної освіти. Дуальна система освіти. Екологічна просвіта" та  секції "Математичні проблеми моделювання відкритих систем". Публікації співробітників Центру в Працях конференції:

 Распопов В.Б. Особенности обучения и подготовки к исследовательской деятельности академически одаренных учащихся и студентов / П'ята Міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" (19-21 травня 2020 р.) Збірник праць. За ред. В.О. Дубка, В.Б. Кисельова. - К.: ФООП Маслаков, 2020. - 424 с. - С.: 15-19. - URL: https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a ; URL: Open Evolving Systems: The… by Viktor Raspopov [PDF/iPad/Kindle] (leanpub.com)

Ткачев И.И. О модели конструктивного порождения множеств сложных объектов на основе реляционных схем / П'ята Міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" (19-21 травня 2020 р.) Збірник праць. За ред. В.О. Дубка, В.Б. Кисельова. - К.: ФООП Маслаков, 2020. - 424 с. - .С.: 203-205. - URL: https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a ; URL: Open Evolving Systems: The… by Viktor Raspopov [PDF/iPad/Kindle] (leanpub.com)

В числі понад 200 учасників конференції були і наші шановані колеги, науковці та викладачі вишів і НДІ України, Білорусі, Ізраілю, Сполучених штатів Америки, з якими колектив НУЦ ПІ НАН України  творчо співпрацє: 

Дромашко С.Е. Природные и компьютерные вирусы с точки зрения бионики (див. стор. 21-23)

Дромашко С.Е., Балашенко Н.А. Изучение и инвентаризация генетического разнообразия в Беларуси (див. стор. 23-25)

Семяновський В.М. Солідаризм як системний інваріант щодо забезпечення еволюційного реформування соціально-економічних систем (див. стор. 53-58)

Vereshchagina G.V. The adverse effects of uncertainty on firm innovative investment and aggregate output (див. стор. 69-71)

Толочко С.В., Колесник Т.П. Модернізація мовно-комунікативної компетентності викладача в умовах післядипломної педагогічної освіти та дистанційного навчання (див. стор. 170-172)

Дубко В.А. Модели стохастических процессов ограниченной вариации и систем со случайной структурой (див. стор. 176-179)

Дубко В.А., Киселев В.Б. О теории инвариантности и ее применениях (див. стор. 231-232)

Хусид Рафаил, Leonid Cheban Электронная научно-издательская деятельность Института прогрессивных исследований (див. стор. 334-340)

     До роботи у секціях конференції була залучена і академічно обдарована молодь - студенти та аспіранти, яких навчають наші колеги:

Кулешов В.В., Семяновский В.М. Сучасні тенденції інтернет-маркетингу (див. стор. 373-374)

Майструк Ю.В., Семяновский В.М. Web-орієнтовані системи дистанційного навчання (див. стор. 379-380)

Матвеева М.С., Семяновский В.Н. Моделирование динамики работы кабинета диагностики (див. стор. 380-383)

Постоєнко М.О., Дубко В.О. Зауваження щодо дослідження на екстремум функції двох змінних (див. стор. 388-389)

   Праці П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи" 

URL: Open Evolving Systems: The… by Viktor Raspopov [PDF/iPad/Kindle] (leanpub.com) =>

Звіт про те, як у вiдповідності з Рішеннями попередньої - 2016 року, -  конференції готувалася  в 2017-2020 роках до проведення конференція 2020 року, подано в розділі ДЕТАЛЬНІШЕ =>

 

Shuman
 Про творчу співпрацю науковців і викладачів Центру з талановитими програмістами, вихованцями секції інформатики Київської МАН "Дослідник" йдеться тут =>

 

PolyakovVV

Академічно обдарована студентка Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - на стажуванні з програмування в Науково-навчальному центрі прикладної інформатики НАН України. На фото - старший викладач Віталій Віталійович Поляков і його гордість - талановита учениця, студентка 3 курсу бакалаврату НТУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" Юлія Цимбал, майбутній фахівець з сучасних інформаційних технологій (фото 17 жовтня 2019 р.)

 

 Про творчу співпрацю науковців і викладачів Центру з студентами і аспірантами Київського національного університету імені Тараса Шевчека йдеться тут => 

Науково-навчальний центр прикладної інформатики Національної академії наук України - співорганізатор циклу міжнародних науково-практичних конференцій «Відкриті еволюціонуючі системи», які відбулися в 2002-2016 роках. В числі співорганізаторів попередньої IV конференції (Україна, м. Ніжин, 2016 р.) були заявлені такі виші і НДІ України - Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ніжинський агротехнічний інститут, Маріупольський державний університет, Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, а також закордонні університети і НДІ - Поліський державний університет (Білорусь), Інститут агробіотехнологій Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія), Нижнєвартовський державний університет (Російська федерація), Дослідницький центр «SoftWareCreative Korea» університету Донгсу (Південна Корея). Нині Оргкомітет конференцій здійснює план заходів щодо підготовки до проведення наступної V Міжнародної науково-практичної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи» (2020 р.). 

 

IV OES
Cпівробітники Центру є учасниками постійно діючого міждисциплінарного науково-методологічного семінару "Відкриті еволюціонуючі системи"який працює в Києві під керівництвом доктора фізико-математичних наук професора Дубка В.А. За його ініціативою вже було проведено чотири Міжнародні науково-практичні інтернет-конференцій "Open Evolving Systems",  в роботі яких прийняли участь науковці з різних країн світу. В нинішніх умовах швидкоплинного сьогодення, яке переживає Україна і світ, на часі - проведення наступної V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Open Evolving Systems", що допоможе фахівцям знайти відповіді на чисельні виклики, які характерні для сучасного буття.