Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Про підготовку до проведення V Міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи" (2020 р.)

Науково-навчальний центр прикладної інформатики Національної академії наук України - співорганізатор циклу міжнародних науково-практичних конференцій «Відкриті еволюціонуючі системи», які відбулися в 2002-2016 роках. В числі співорганізаторів попередньої IV конференції (Україна, м. Ніжин, 2016 р.) були заявлені такі виші і НДІ України - Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ніжинський агротехнічний інститут, Маріупольський державний університет, Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, а також закордонні університети і НДІ - Поліський державний університет (Білорусь), Інститут агробіотехнологій Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія), Нижнєвартовський державний університет (Російська федерація), Дослідницький центр «SoftWareCreative Korea» університету Донгсу (Південна Корея). Нині Оргкомітет конференцій здійснює план заходів щодо підготовки до проведення наступної V Міжнародної науково-практичної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи» (2020 р.). 

 

IV OES
Cпівробітники Центру є учасниками постійно діючого міждисциплінарного науково-методологічного семінару "Відкриті еволюціонуючі системи"який працює в Києві під керівництвом доктора фізико-математичних наук професора Дубка В.А. За його ініціативою вже було проведено чотири Міжнародні науково-практичні інтернет-конференцій "Open Evolving Systems",  в роботі яких прийняли участь науковці з різних країн світу. В нинішніх умовах швидкоплинного сьогодення, яке переживає Україна і світ, на часі - проведення наступної V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Open Evolving Systems", що допоможе фахівцям знайти відповіді на чисельні виклики, які характерні для сучасного буття. 

 

Праці IV Міжнародної науково-практичної конференції "Open Evolving Systems / Відкриті еволюціонуючі системи / Открытые эволюционирующие системы" (2016 р.)

  

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 1. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2016. - 290 с. - 325 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837267f8c19dcfe3

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 2. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2017. - 241 с.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837226e019643991
   

 

Учасники конференції - науковці і викладачі вишів, - з задоволенням і шаною щиро вітають засновника та організатора серії міжнародних конференцій «Відкриті еволюціонуючи системи», професора Дубка Валерія Олексійовича з ювілеєм – 70 річчям! Бажаємо шановному ювіляру здоров’я, подальших творчих успіхів у його наукових розвідках та науково-педагоічній діяльності, багато талановитих учнів, студентів і аспірантів, довгих років життя.

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

 

 четвертої міжнародної науково-практичної конференції

 

 «Відкриті еволюціонуючи системи»

 

  20016 р.

 

Організаційний комітет Конференції провів детальний аналіз і всебічну оцінку четвертої міжнародної науково-практичної (інтернет) конференції «Відкриті еволюціонуючи системи» та констатує, що цілі і задачі конференції виконані. Основні підсумки й рекомендації Конференції наступні:

  • Четверта конференція була проведена в режимі інтернет-конференції. Така форма проведення конференції підтвердила, що інтернет-форум – це ефективний спосіб взаємодії між науковими співтовариствами, дієвий метод пошуку нових і розвиток існуючих напрямків в царині відкритих систем, що еволюціонують.
  • Праці попередніх конференцій були опубліковані і розіслані в ЦНБ України, Росії, Англії, Швейцарії, США. Рекомендується здійснити розсилання матеріалів та напрацювання поточної конференції за реєстром розсилки III-й конференції.
  • Програмою конференції були заплановані та проведені в on-line режимі засідання секцій конференції спільно з Маріупольським державним університетом, Ніжинським агротехнічним інститутом та Нижнєвартовським державним університетом. Результати IV-ї конференції підтвердили необхідність періодичного повернення до традиційних форм очного проведення конференцій (on-line режим) для спілкування учасників в режимі безпосереднього контакту, більш повного відкритого спілкування, що було зафіксовано і у Резолюції III-ї конференції.
  • Інтернет-конференція вимагає розвитку і використання нових форм взаємодії. Представляється доцільним проведення наступних конференцій на основі створення спеціалізованих сайтів, проведення засідань-семінарів в режимі вебінарів, з подальшою рекомендацією для розміщення доповідей і повідомлень на сайті конференції і публікації у працях конференції, у спеціалізованих часописах.
  • Актуальність тематики, що розвивається, робить на часі заснування журналу, що виконає інтегруючі функції фахівців у різних галузях знань. Назва журналу, що рекомендуються, - «Відкриті системи, що еволюціонують».
  • Електронні варіанти праць конференцій розміщувалися на сайтах Організаторів конференції, аби стимулювати розширення кола учасників і організаторів конференції, на основі існуючих і нових домовленостей.
  • Тематика, винесена на IV-у  конференцію, яка відобразила сучасні результати досліджень керуванням соціальних систем по випередженню, найбільш адекватне відображення знайшла в секціях «Культурологія» і «Педагогіка».
  • Вимагають подальшого осмислення та розвитку досліджень напрямки, пов'язані з новими типами фрактальних тимчасових, просторово-тимчасових симетрій.
  • У зв’язку з значним збільшенням кількості учасників конференції, було видано матеріали конференції у 2-х частинах. Організаційним комітетом прийнято рішення створити постійно діючий семінар, що виконує функції інтеграції наукового потенціалу в питаннях вивчення відкритих систем, що розвиваються.
  • З огляду на досвід організації й проведення попередніх конференцій, організаційний комітет пропонує проведення супутникових конференцій. Тематика супутникових конференцій буде розміщена на сайті Конференції та включена окремими сторінками в "Зміст" збірника праць Конференції з відповідними посиланнями.

 

                    Голова Конференції

                 директор ВП НУБіП України

          "Ніжинський агротехнічний інститут".                                                             Лукач В.С.

 

             Науковий секретар Конференції

              директор НУЦ ПІ  НАН України                                                                   Распопов В.Б. 

 

 

 

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

Науково-навчальний центр прикладної інформатики Національної академії наук України - співорганізатор циклу міжнародних науково-практичних конференцій «Відкриті еволюціонуючі системи», які відбулися в 2002-2016 роках. В числі співорганізаторів попередньої IV конференції (Україна, м. Ніжин, 2016 р.) були заявлені такі виші і НДІ України - Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ніжинський агротехнічний інститут, Маріупольський державний університет, Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, а також закордонні університети і НДІ - Поліський державний університет (Білорусь), Інститут агробіотехнологій Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія), Нижнєвартовський державний університет (Російська федерація), Дослідницький центр «SoftWareCreative Korea» університету Донгсу (Південна Корея).

 

 

Тематика конференцій «Відкриті еволюціонують системи» традиційно є комплексною, міждисциплінарною. У роботах учасників конференцій аналізуються, моделюються, всебічно вивчаються різні аспекти динаміки відкритих систем - соціальних, біологічних, технічних, - що характерно і актуально для нинішнього непростого періоду буття, в якому всім нам довелося жити і працювати. Наприклад, в рамках останньої конференції «Відкриті еволюціонують системи» (2016 р.) розглядалася така тематика:Проблеми інтегрального освіти. Дуальна система освіти. Екологічна просвіта. Інформаційно-культурна складова відкритого суспільства. Культурологічні процеси. Мова як система, що еволюціонує. Організація соціально-економічних систем і місцеве самоврядування. Регіони як відкриті системи. Економіка перехідних періодів. Проблеми агропромислових систем. Документально-інформаційне забезпечення діяльності організацій. Електронне врядування соціальних систем. Комп’ютерно-математичний інструментарій для моделювання еволюціонуючих відкритих систем: інтелектуальне програмне забезпечення та інтелектуальні мережі, телекомунікаційні системи та технології, випадкові процеси та поля, арифметичні фрактали.

 

 

Доповіді були опубліковані Оргкомітетом конференції в вигляді двотомника, розіслані по бібліотеках, розміщені в електронному вигляді на популярному міжнародному порталі електронних публікацій "Calameo". Нині Оргкомітет конференцій здійснює план заходів щодо підготовки до проведення наступної V Міжнародної науково-практичної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи» (2020 р.). А саме, на виконання рішень останньої IV Міжнародної науково-практичної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи» (2016 р.) - щодо всебічного сприяння науковому обміну результатами досліджень еволюціонуючих відкритих систем зі змінною структурою, - національний Оргкомітет конференцій пропонує усім бажаючим - студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам, участикам попередніх наукових форумів з означеної вище тематики, які нині здійснюють наукові розвідки з аналізу і комплексного висвітлення різних аспектів еволюції відкритих систем, - долучитися у якості авторів/співавторів до видання тематичної наукової збірки праць, назва якої – «Відкриті еволюціонуючі системи". Ця колективна монографія передуватиме проведенню наступної V Міжнародної науково-практичної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи", підготовкою до проведення якої в наступному 2020 році нині опікується Оргкомітет конференції.

 

 

За погодженням з Оргкомітетом конференції видання наукової збірки «Відкриті еволюціонуючі системи» здійснеюватиме Інститут іноваційної освіти,  з яким Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України має давнє успішне партнерство щодо організації і проведення національних і міжнародних науково-практичних конференцій «Нова освіта».

 

 

Умови публікації статті у науковій збірці => тут

 

 

Зразок оформлення матеріалів (тез доповідей/статей) => тут

 

 

Умови оплати публікації => тут

 

Автори статей, які увійдуть до наукової збірки, запрошуються до участі у роботі постійно діючого міждисциплінарного науково-методологічного семінару <<Відкриті еволюціонуючі системи / Открытые эволюционирующие системы / Open Evolving Systems >>, на якому вони зможуть попередньо оприлюднити, обговорити з фахівцями  і колегами отримані ними результати досліджень з моделювання і аналізу еволюціонуючих систем різної природи. За додатковою інформацією звертатись до керівника семінару - професора Дубка Валерія Олексійовича, E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; або секретаря семінару - доцента Распопова Віктора Борисовича, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

 

 

Новый слой