Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Участь Центру в організації і проведенні V Міжнародної науково-практичної конференції "Open Evolving Systems" (19-21 травня 2020 р., Київ, Україна)

 Нещодавно  були видані друком Праці V Міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи / Open Evolving Systems / Открытые эволюционирующие системы", до организації і проведення якої в першому півріччі 2020 р. активно долучилися науковці і викладачі НУЦ ПІ НАН України

V OES-2020

   Ініціатором проведення цьогорічної конференції є Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України (головна організація, Київ, Україна), з яким наш Ценрт підтримує дружні творчі стосунки, талановиті академічно обдаровані студенти-програмісти якого запрошуються науковцями НУЦ ПІ НАН України на стажування і переддипломну практику.

 

   Українські співорганізатори конференціїФізико-математичний інститут Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна), Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України (Київ, Україна).

   Закордонні співорганізатори конференції - Software and Convergence Colledge, Dongseo University  (Republic of Korea), Institute for Advanced Studies in Arad (Israel). 

Конференція проведена в "Рік математики в України", на підтриму рішення 40 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО оголосити календарну дату 14 березня Всесвітнім Днем  Математики, цариці всіх наук, -  див. також Постанову 2019 р. №338 Президії НАН України. 

 

Науковці Центру активно долучилися до роботи конференції - у секції "Проблеми інтегральної освіти. Дуальна система освіти. Екологічна просвіта" та  секції "Математичні проблеми моделювання відкритих систем". Публікації співробітників Центру в Працях конференції:

 Распопов В.Б. Особенности обучения и подготовки к исследовательской деятельности академически одаренных учащихся и студентов / П'ята Міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" (19-21 травня 2020 р.) Збірник праць. За ред. В.О. Дубка, В.Б. Кисельова. - К.: ФООП Маслаков, 2020. - 424 с. - С.: 15-19. - URL: https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a ; URL: Open Evolving Systems: The… by Viktor Raspopov [PDF/iPad/Kindle] (leanpub.com)

Ткачев И.И. О модели конструктивного порождения множеств сложных объектов на основе реляционных схем / П'ята Міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" (19-21 травня 2020 р.) Збірник праць. За ред. В.О. Дубка, В.Б. Кисельова. - К.: ФООП Маслаков, 2020. - 424 с. - .С.: 203-205. - URL: https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a ; URL: Open Evolving Systems: The… by Viktor Raspopov [PDF/iPad/Kindle] (leanpub.com)

В числі понад 200 учасників конференції були і наші шановані колеги, науковці та викладачі вишів і НДІ України, Білорусі, Ізраілю, Сполучених штатів Америки, з якими колектив НУЦ ПІ НАН України  творчо співпрацє: 

Дромашко С.Е. Природные и компьютерные вирусы с точки зрения бионики (див. стор. 21-23)

Дромашко С.Е., Балашенко Н.А. Изучение и инвентаризация генетического разнообразия в Беларуси (див. стор. 23-25)

Семяновський В.М. Солідаризм як системний інваріант щодо забезпечення еволюційного реформування соціально-економічних систем (див. стор. 53-58)

Vereshchagina G.V. The adverse effects of uncertainty on firm innovative investment and aggregate output (див. стор. 69-71)

Толочко С.В., Колесник Т.П. Модернізація мовно-комунікативної компетентності викладача в умовах післядипломної педагогічної освіти та дистанційного навчання (див. стор. 170-172)

Дубко В.А. Модели стохастических процессов ограниченной вариации и систем со случайной структурой (див. стор. 176-179)

Дубко В.А., Киселев В.Б. О теории инвариантности и ее применениях (див. стор. 231-232)

Хусид Рафаил, Leonid Cheban Электронная научно-издательская деятельность Института прогрессивных исследований (див. стор. 334-340)

     До роботи у секціях конференції була залучена і академічно обдарована молодь - студенти та аспіранти, яких навчають наші колеги:

Кулешов В.В., Семяновский В.М. Сучасні тенденції інтернет-маркетингу (див. стор. 373-374)

Майструк Ю.В., Семяновский В.М. Web-орієнтовані системи дистанційного навчання (див. стор. 379-380)

Матвеева М.С., Семяновский В.Н. Моделирование динамики работы кабинета диагностики (див. стор. 380-383)

Постоєнко М.О., Дубко В.О. Зауваження щодо дослідження на екстремум функції двох змінних (див. стор. 388-389)

   Праці П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи" 

URL: Open Evolving Systems: The… by Viktor Raspopov [PDF/iPad/Kindle] (leanpub.com) =>

Звіт про те, як у вiдповідності з Рішеннями попередньої - 2016 року, -  конференції готувалася  в 2017-2020 роках до проведення конференція 2020 року, подано в розділі ДЕТАЛЬНІШЕ =>

 

Науково-навчальний центр прикладної інформатики Національної академії наук України - співорганізатор циклу міжнародних науково-практичних конференцій «Відкриті еволюціонуючі системи», які відбулися в 2002-2016 роках. В числі співорганізаторів попередньої IV конференції (Україна, м. Ніжин, 2016 р.) були заявлені такі виші і НДІ України - Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ніжинський агротехнічний інститут, Маріупольський державний університет, Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, а також закордонні університети і НДІ - Поліський державний університет (Білорусь), Інститут агробіотехнологій Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія), Нижнєвартовський державний університет (Російська федерація), Дослідницький центр «SoftWareCreative Korea» університету Донгсу (Південна Корея). Нині Оргкомітет конференцій здійснює план заходів щодо підготовки до проведення наступної V Міжнародної науково-практичної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи» (2020 р.). 

IV OES
Cпівробітники Центру є учасниками постійно діючого міждисциплінарного науково-методологічного семінару "Відкриті еволюціонуючі системи"який працює в Києві під керівництвом доктора фізико-математичних наук професора Дубка В.А. За його ініціативою вже було проведено чотири Міжнародні науково-практичні інтернет-конференцій "Open Evolving Systems",  в роботі яких прийняли участь науковці з різних країн світу. В нинішніх умовах швидкоплинного сьогодення, яке переживає Україна і світ, на часі - проведення наступної V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Open Evolving Systems", що допоможе фахівцям знайти відповіді на чисельні виклики, які характерні для сучасного буття.  

Праці IV Міжнародної науково-практичної конференції "Open Evolving Systems / Відкриті еволюціонуючі системи / Открытые эволюционирующие системы" (2016 р.)  

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 1. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2016. - 290 с. - 325 c.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://ru.calameo.com/books/00316837267f8c19dcfe3 ;

URL: Open Evolving Systems: The… by Viktor Raspopov [PDF/iPad/Kindle] (leanpub.com)

Відкриті еволюціонуючі системи. Открытые эволюционирующие системы. Open Evolving Systems. Четверта Міжнародна науково-практична конференція (20 - 21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 2. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. - 2017. - 241 с.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00316837226e019643991
   

Учасники конференції - науковці і викладачі вишів, - з задоволенням і шаною щиро вітають засновника та організатора серії міжнародних конференцій «Відкриті еволюціонуючи системи», професора Дубка Валерія Олексійовича з ювілеєм – 70 річчям! Бажаємо шановному ювіляру здоров’я, подальших творчих успіхів у його наукових розвідках та науково-педагоічній діяльності, багато талановитих учнів, студентів і аспірантів, довгих років життя.

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

 четвертої міжнародної науково-практичної конференції 

 «Відкриті еволюціонуючи системи» 

  20016 р.

Організаційний комітет Конференції провів детальний аналіз і всебічну оцінку четвертої міжнародної науково-практичної (інтернет) конференції «Відкриті еволюціонуючи системи» та констатує, що цілі і задачі конференції виконані. Основні підсумки й рекомендації Конференції наступні:

  • Четверта конференція була проведена в режимі інтернет-конференції. Така форма проведення конференції підтвердила, що інтернет-форум – це ефективний спосіб взаємодії між науковими співтовариствами, дієвий метод пошуку нових і розвиток існуючих напрямків в царині відкритих систем, що еволюціонують.
  • Праці попередніх конференцій були опубліковані і розіслані в ЦНБ України, Росії, Англії, Швейцарії, США. Рекомендується здійснити розсилання матеріалів та напрацювання поточної конференції за реєстром розсилки III-й конференції.
  • Програмою конференції були заплановані та проведені в on-line режимі засідання секцій конференції спільно з Маріупольським державним університетом, Ніжинським агротехнічним інститутом та Нижнєвартовським державним університетом. Результати IV-ї конференції підтвердили необхідність періодичного повернення до традиційних форм очного проведення конференцій (on-line режим) для спілкування учасників в режимі безпосереднього контакту, більш повного відкритого спілкування, що було зафіксовано і у Резолюції III-ї конференції.
  • Інтернет-конференція вимагає розвитку і використання нових форм взаємодії. Представляється доцільним проведення наступних конференцій на основі створення спеціалізованих сайтів, проведення засідань-семінарів в режимі вебінарів, з подальшою рекомендацією для розміщення доповідей і повідомлень на сайті конференції і публікації у працях конференції, у спеціалізованих часописах.
  • Актуальність тематики, що розвивається, робить на часі заснування журналу, що виконає інтегруючі функції фахівців у різних галузях знань. Назва журналу, що рекомендуються, - «Відкриті системи, що еволюціонують».
  • Електронні варіанти праць конференцій розміщувалися на сайтах Організаторів конференції, аби стимулювати розширення кола учасників і організаторів конференції, на основі існуючих і нових домовленостей.
  • Тематика, винесена на IV-у  конференцію, яка відобразила сучасні результати досліджень керуванням соціальних систем по випередженню, найбільш адекватне відображення знайшла в секціях «Культурологія» і «Педагогіка».
  • Вимагають подальшого осмислення та розвитку досліджень напрямки, пов'язані з новими типами фрактальних тимчасових, просторово-тимчасових симетрій.
  • У зв’язку з значним збільшенням кількості учасників конференції, було видано матеріали конференції у 2-х частинах. Організаційним комітетом прийнято рішення створити постійно діючий семінар, що виконує функції інтеграції наукового потенціалу в питаннях вивчення відкритих систем, що розвиваються.
  • З огляду на досвід організації й проведення попередніх конференцій, організаційний комітет пропонує проведення супутникових конференцій. Тематика супутникових конференцій буде розміщена на сайті Конференції та включена окремими сторінками в "Зміст" збірника праць Конференції з відповідними посиланнями.

 

                    Голова Конференції

                 директор ВП НУБіП України

          "Ніжинський агротехнічний інститут".                                                             Лукач В.С.

 

             Науковий секретар Конференції

              директор НУЦ ПІ  НАН України                                                                   Распопов В.Б.