Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Вагіс Олександра Анатоліївна Вагіс Олександра Анатоліївна

Старший науковий співробітник

Член Вченої ради Центру

Доктор фізико-математичних наук

 

Вагіс О.А. здійснює дослідження в рамках планової НДР  яка виконується в Центрі: "Розробка моделей та методів аналізу складних об'єктів" (в 2013-2015 рр.), "Розробка ефективних методів розпізнавання та аналізу структур складних об'єктів на основі марківських моделей" (в 2016-2018 рр.)

Результати наукових досліджень  з біоінформатики Вагіс О.А. опубліковані в її чисельних статтях в фахових виданнях, працях наукових конференцій. 

Нещодавно захистила дисертацію "Методи аналізу та розпізнавання складних дискретних об'єктів" на здобуття наукового ступеня доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики.

 

   
 Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. (Україна, Київ, 13-15 грудня 2017 р.) - Київ, 2017 Вагис А.А., Гупал А.М. Исследование помехоустойчивости генетических кодов. - Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. (Україна, Київ, 13-15 грудня 2017 р.) - Київ, 2017, - 344 с. - С.: 21-22.
Міжнародна наукова конференція "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку" (Україна, Київ, 2013) Вагис А.А. Симметрия и ее значение в записи генетической информации в ДНК. - В зб. "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження В.М.Глушкова. Україна, Київ, 12-13 вересня 2013 року". - Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. - С. 134.