Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Островський Олексій Віталійович Островський Олексій Віталійович

Інженер I категорії, стажувався в Центрі в 2012 р., опублікував 9 наукових статтей з біоінформатики. Нещодавно  Олексій успішно завершив навчання в аспірантурі у член-кореспоедента НАНУ професора д.ф.-м.н. Гупала А.М., захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат фізико-математичних наук, тема дисертаційного дослідження - "Методи розпізнавання на основі моделей Маркова з прихованими змінними".

 

Список наукових статей,

опублікованих Олексієм Островським

 

  1. Гупал А.М. Симметрия и свойства записи генетической информации в ДНК / А.М. Гупал, Н.А. Гупал, А.В. Островский // Международный научно-тех­ни­че­ский журнал «Проблемы управления и информатики». – 2011. – № 3. – С. 120–127.
  2. Сергиенко И.В. Симметрия в белках, синтезируемых по нитям ДНК / И.В. Сергиенко, А.М. Гупал, А.В. Островский // Международный научно-тех­ни­че­ский журнал «Проблемы управления и информатики». – 2012. – № 3. – С. 141–148.
  3. Сергиенко И.В. Распознавание фрагментов генов в ДНК с применением моделей Маркова со скрытыми переменными / И.В. Сергиенко, А.М. Гупал, А.В. Островский // Кибернетика и системный анализ. – 2012. – № 3. – С. 58–67.
  4. Островский А.В. Определение вторичной структуры белков с помощью моделей Маркова / А.В. Островский // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2013. – № 2. – С. 140–147.
  5. Гупал А.М. Использование композиций моделей Маркова для определения функциональных участков генов / А.М. Гупал, А.В. Островский // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 5. – С. 61–68.
  6. Островський О.В. Статистичні закономірності структури білків живих організмів / О.В. Островський // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Наука України. Перспективи та потенціал» / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – Запоріжжя; 2012. – С. 84–86.
  7. Островський О.В. Визначення фрагментів генів за допомогою моделей Маркова / О.В. Островський // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації» / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – Запоріжжя; 2012. – С. 88–92.
  8. Островський О.В. Визначення структури генів за допомогою композицій моделей Маркова / О.В. Островский // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Сучасна наука: теорія і практика» / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – Запоріжжя; 2013. – С. 104–108.
  9. Гупал А.М. Методы распознавания фрагментов генов в ДНК на основе моделей Маркова / А.М. Гупал, А.В. Островский // Тезисы международной конференции «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». – Киев; 2013. – С. 85–86.

Міжнародна наукова конференція "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку" (Україна, Київ, 2013)

Гупал А.М., Островский А.В. Методы распознавания фрагментов генов в ДНК на основе моделей Маркова. - В зб. "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження В.М.Глушкова. Україна, Київ, 12-13 вересня 2013 року". - Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. - С. 85-86.