Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Дубко Олександра Валеріївна

Дубко Олександра Валеріївна

Стажер-дослідник,

тема дисертаційного дослідження Дубко О.В. - "Особливості методики дистанційної математичної освіти дорослих"нині вона розробляє дистанційний навчальний курс для магістрів, аспірантів і науковців "Стохастичні диференційні рівняння", в основі дистаційного курсу - навчальний посібник "Стохастические дифференциальные уравнения: Избранные разделы" ( Киев, 2012 ).

 

 

 

  • Наукові та науково-методичні публікації  Дубко Олександри Валеріївни
  1. Дубко В.А. Дубко А.В. Инвариантность относительно части переменных уравненй Ито. Первые интегралы расширенной ситемы уравнений Ито. /  Математическое и экспериментальное моделирование физических процессов: сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции, Биробиджан, 25 декабря 2014 г. / под общ. ред. В. Л. Земляка; Приамур. гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема. — Биробиджан: ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2015. — 253 с.: ил. - С. 18- 24. (див. також [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://ru.calameo.com/books/003168372a7fb4016c080 )
  2. Дубко В.А., Дубко А.В. Об уравнениях для стохастической плотности / Сб.: Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 12–13 февраля 2015 года). Часть II. / Отв. ред. А.В. Коричко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2015. – 546 с. - С. 31-33.
  3. Дубко В.А. Дубко А.В.  Обощення формула Ито-Вентцеля и примеры ее применения / Науковий вісник Академії муніципального управління серія «Техніка» ВИПУСК 1 (9) – 2015. - С.55-64.
  4. Дубко О.В. Про рівняння для ядер інтегральних інваріантів узагальнених рівняннь Іто / Дубко О.В. Науковий вісник Академії муніципального управління серія «Техніка»ВИПУСК 1 (9) – 2015. - С.65-75
  5. Дубко О.В. Випадковы блукання на випадкових ланцюгах / Дубко О.В. Перша Міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи". - Київ: ВМУРоЛ, 2002. - С. 146.
  6. Дубко А.В., Дубко В.А. Расчет надежности систем методом траекторий.  - Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. (Україна, Київ, 13-15 грудня 2017 р.) - Київ, 2017, - 344 с. - С.: 51-53.
  7. Дубко О. В. Математичне моделювання інтегральних властивостей еволюціонуючих систем. - Зб. "Розробка моделей та методів аналізу складних систем засобами комп'ютерної математики" / Під ред. доцента В. Б. Распопова // Науково–учбовий центр прикладної інформатики НАН України. — Київ: НУЦПІ НАНУ, 2016. — 122 с. - С.: 36-48. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ru.calameo.com/read/003168372fc8fe652df02
   

Учебные задания к дистанционному курсу

"Стохастические дифференциальные уравнения"

 

Первое задание  
   
z11  
1. Обыкновенное дифференциальное уравнение (ДУ).  
2. Решение дифференциального уравнения.  
3. Стохастическое дифференциальное уравнение (пример Ланжевена)  
4. Решение стохастического дифференциального уравнения.  

5. Винеровский процесc.

     См. также соответствующие страницы в книгах:

 
6. Стохастическое ДУ в форме Ито.  
7. Существование и единственность решения.  
8. Формула дифференцирования Ито.  
Z12  
Ответ.